Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 29/06/2024

Nguồn : RFI, 29/06/2024 Nguồn : VOA, 29/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 29/06/2024
29/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 28/06/2024

Nguồn : BBC, 28/06/2024 Nguồn : RFI, 28/06/2024 Nguồn : RFA, 28/06/2024 Nguồn : VOA, 28/06/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
28/06/2024

Thủ tướng Chính thăm Trung Quốc và bằng cấp một nhà sư gây tranh cãi

"Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc cùng tín hiệu và bằng cấp một nhà sư gây…
27/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 27/06/2024

Nguồn : RFI, 27/06/2024 Nguồn : RFA, 27/06/2024 Nguồn : VOA, 27/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 27/06/2024
27/06/2024

Thủ tướng Chính thăm Trung Quốc và bằng cấp một nhà sư gây tranh cãi

"Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc cùng tín hiệu và bằng cấp một nhà sư gây…
27/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 26/06/2024

Nguồn : BBC, 26/06/2024 Nguồn : RFI, 26/06/2024 Nguồn : RFA, 26/06/2024 Nguồn : VOA, 26/06/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
26/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 25/06/2024

Nguồn : RFI, 25/06/2024 Nguồn : RFA, 25/06/2024 Nguồn : VOA, 25/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 25/06/2024
25/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 24/06/2024

Nguồn : RFI, 24/06/2024 Nguồn : RFA, 24/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 24/06/2024
24/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 23/06/2024

Nguồn : RFI, 23/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 23/06/2024
23/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 22/06/2024

Nguồn : RFI, 22/06/2024 Nguồn : VOA, 22/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 22/06/2024
22/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 21/06/2024

Nguồn : BBC, 21/06/2024 Nguồn : RFI, 21/06/2024 Nguồn : RFA, 21/06/2024 Nguồn : VOA, 21/06/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
21/06/2024

Bịt miệng Thích Chân Quang có giúp Giáo hội lấy lại uy tín ?

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian gần đây đã liên tiếp ra các bản án kỷ luật…
21/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 20/06/2024

Nguồn : BBC, 20/06/2024 Nguồn : RFI, 20/06/2024 Nguồn : RFA, 20/06/2024 Nguồn : VOA, 20/06/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
20/06/2024

Chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Nga Putin

Được, mất của nhà cầm quyền và Đảng cộng sản Việt Nam sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống…
20/06/2024

Số phận Nhà hoạt động người Thượng bị Cảnh sát Thái bắt ra sao ?

Ông Y Quynh Bdap, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 11/6 với lý do lưu trú quá hạn.…
20/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 19/06/2024

Nguồn : BBC, 19/06/2024 Nguồn : RFI, 19/06/2024 Nguồn : RFA, 19/06/2024 Nguồn : VOA, 19/06/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
19/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 18/06/2024

Nguồn : RFI, 18/06/2024 Nguồn : RFA, 18/06/2024 Nguồn : VOA, 18/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 18/06/2024
18/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 17/06/2024

Nguồn : BBC, 17/06/2024 Nguồn : RFI, 17/06/2024 Nguồn : RFA, 17/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 17/06/2024
17/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 16/06/2024

Nguồn : BBC, 16/06/2024 Nguồn : RFI, 16/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 16/06/2024
16/06/2024

Người Khơ-me Nam bộ đòi tự trị vì lý do gì ?

Trong thời gian gần đây, chính quyền đã bắt bớ và xét xử nhiều nhà sư và người Khơ-me ở…
15/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 15/06/2024

Nguồn : BBC, 15/06/2024 Nguồn : RFI, 15/06/2024 Nguồn : RFA, 15/06/2024 Nguồn : VOA, 15/06/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
15/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 14/06/2024

Nguồn : RFI, 14/06/2024 Nguồn : RFA, 14/06/2024 Nguồn : VOA, 14/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 14/06/2024
14/06/2024

Sư Minh Tuệ có đang rất "ổn" ?

Sau hàng loạt thông tin mới nhất về sư Thích Minh Tuệ được truyền thông Việt Nam đăng tải và…
13/06/2024

Tin tức thời sự truyền hình 13/06/2024

Nguồn : RFI, 13/06/2024 Nguồn : RFA, 13/06/2024 Nguồn : VOA, 13/06/2024 Nguồn : Nhân Việt, 13/06/2024
13/06/2024