Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt có lợi cho ai và hệ quả là gì ?

Thông tin vị cựu Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vừa mới bị bắt dưới cáo buộc "chiếm đoạt…
15/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 15/11/2023

Nguồn : RFI, 15/11/2023 Nguồn : RFA, 15/11/2023 Nguồn : VOA, 15/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 15/11/2023
15/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 14/11/2023

Nguồn : RFI, 14/11/2023 Nguồn : RFA, 14/11/2023 Nguồn : VOA, 14/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 14/11/2023
14/11/2023

Quốc hội Việt Nam có phải là đại diện của người dân hay không ?

Đảng cộng sản vẫn tuyên truyền rằng Quốc hội là đại diện của nhân dân và là cơ quan quyền…
13/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 13/11/2023

Nguồn : RFI, 13/11/2023 Nguồn : RFA, 13/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 13/11/2023
13/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 12/11/2023

Nguồn : RFI, 12/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 12/11/2023
12/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 11/11/2023

Nguồn : RFI, 11/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 11/11/2023
11/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 10/11/2023

Nguồn : RFI, 10/11/2023 Nguồn : VOA, 10/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 10/11/2023
10/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 09/11/2023

Nguồn : RFI, 09/11/2023 Nguồn : RFA, 09/11/2023 Nguồn : VOA, 09/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 09/11/2023
09/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 08/11/2023

Nguồn : RFI, 08/11/2023 Nguồn : RFA, 08/11/2023 Nguồn : VOA, 08/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 08/11/2023
08/11/2023

Chúng tôi đến đây để đòi hỏi quyền lợi cho người bản địa ở Việt Nam

Tiếp tục câu chuyện về Người Thượng ở Hoa Kỳ biểu tình phản đối Chính phủ Hà Nội đàn áp…
08/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 07/11/2023

Nguồn : RFI, 07/11/2023 Nguồn : RFA, 07/11/2023 Nguồn : VOA, 07/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 07/11/2023
07/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 06/11/2023

Nguồn : RFI, 06/11/2023 Nguồn : RFA, 06/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 06/11/2023
06/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 05/11/2023

Nguồn : RFI, 05/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 05/11/2023
05/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 04/11/2023

Nguồn : RFI, 04/11/2023 Nguồn : VOA, 04/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 04/11/2023
04/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 03/11/2023

Nguồn : RFI, 03/11/2023 Nguồn : RFA, 03/11/2023 Nguồn : VOA, 03/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 03/11/2023
03/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 02/11/2023

Nguồn : RFI, 02/11/2023 Nguồn : RFA, 02/11/2023 Nguồn : VOA, 02/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 02/11/2023
02/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 01/11/2023

Nguồn : RFI, 01/11/2023 Nguồn : RFA, 01/11/2023 Nguồn : VOA, 01/11/2023 Nguồn : Nhân Việt, 01/11/2023
01/11/2023

Tin tức thời sự truyền hình 31/10/2023

Nguồn : RFI, 31/10/2023 Nguồn : RFA, 31/10/2023 Nguồn : VOA, 31/10/2023 Nguồn : Nhân Việt, 31/10/2023
31/10/2023

Tin tức thời sự truyền hình 30/10/2023

Nguồn : RFI, 30/10/2023 Nguồn : RFA, 30/10/2023 Nguồn : Nhân Việt, 30/10/2023
30/10/2023

Tin tức thời sự truyền hình 29/10/2023

Nguồn : RFI, 29/10/2023 Nguồn : Nhân Việt, 29/10/2023
29/10/2023

Tin tức thời sự truyền hình 28/10/2023

Nguồn : RFI, 28/10/2023 Nguồn : VOA, 28/10/2023 Nguồn : Nhân Việt, 28/10/2023
28/10/2023

Tin tức thời sự truyền hình 27/10/2023

Nguồn : RFI, 27/10/2023 Nguồn : RFA, 27/10/2023 Nguồn : VOA, 27/10/2023 Nguồn : Nhân Việt, 27/10/2023
27/10/2023

Chạy trốn khỏi Việt Nam, các gia đình Khmer Krom có được "tự do" ?

Chính phủ Việt Nam không chỉ bắt bớ những nhà hoạt động ôn hòa người Khmer Krom trong nước mà…
27/10/2023