Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tưởng niệm Thiên An Môn ngày 4/6/1989

Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Nguyễn Hồng Dũng + Hồ Diệu Bang, Tổng bí thư Đảng cộng sản…
04/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 03/06/2020

Nguồn : RFI, 03/06/2020 Nguồn : RFA, 03/06/2020 Nguồn : VOA, 03/06/2020
03/06/2020

Quân đội có quyền ngăn cản biểu tình ?

Hoàng Bách trò chuyện Tiến sĩ Đinh Xuân Quân + Biểu tình đang lan rộng sang các thành phố khác,…
03/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 02/06/2020

Nguồn : RFI, 02/06/2020 Nguồn : RFA, 02/06/2020 Nguồn : VOA, 02/06/2020
02/06/2020

Lập Liên minh chống Trung Quốc áp đặt Luật an ninh

Hoàng Bách trò chuyện cùng Nhà báo Huỳnh Lương Thiện + Biểu tình đòi công lý cho Floyd thì Đúng,…
02/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 01/06/2020

Nguồn : RFI, 01/06/2020 Nguồn : RFA, 01/06/2020
01/06/2020

Trung Quốc tạo kẻ thù bên ngoài để đoàn kết nội bộ

Hoàng Bách trò chuyện cùng Nguyễn Gia Kiểng + EU khe khắc với Trung Quốc hơn là Hoa Kỳ. +…
01/06/2020

Biển Đông dậy sóng

Steven Điêu, Hoàng Bách, 01/07/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu + Biển Đông là miếng mồi…
01/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 30/05/2020

Nguồn : RFI, 30/05/2020 Nguồn : VOA, 30/05/2020
30/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 29/05/2020

Nguồn : RFI, 29/05/2020 Nguồn : RFA, 29/05/2020 Nguồn : VOA, 29/05/2020
29/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 28/05/2020

Nguồn : RFI, 28/05/2020 Nguồn : RFA, 28/05/2020 Nguồn : VOA, 28/05/2020
28/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 27/05/2020

Nguồn : RFI, 27/05/2020 Nguồn : RFA, 27/05/2020 Nguồn : VOA, 27/05/2020
27/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 26/05/2020

Nguồn : RFI, 26/05/2020 Nguồn : RFA, 26/05/2020
26/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 25/05/2020

Nguồn : RFI, 25/05/2020 Nguồn : RFA, 25/05/2020
25/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 23/05/2020

Nguồn : RFI, 23/05/2020 Nguồn : VOA, 23/05/2020
23/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 22/05/2020

Nguồn : RFI, 22/05/2020 Nguồn : RFA, 22/05/2020 Nguồn : VOA, 22/05/2020
22/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 21/05/2020

Nguồn : RFI, 21/05/2020 Nguồn : RFA, 21/05/2020 Nguồn : VOA, 21/05/2020
21/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 20/05/2020

Nguồn : RFI, 20/05/2020 Nguồn : RFA, 20/05/2020 Nguồn : VOA, 20/05/2020
20/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 19/05/2020

Nguồn : RFI, 19/05/2020 Nguồn : RFA, 19/05/2020 Nguồn : VOA, 19/05/2020
19/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 18/05/2020

Nguồn : RFI, 18/05/2020 Nguồn : RFA, 18/05/2020
18/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 16/05/2020

Nguồn : RFI, 16/05/2020 Nguồn : VOA, 16/05/2020
16/05/2020