Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 06/04/2024

Nguồn : RFI, 06/04/2024 Nguồn : VOA, 06/04/2024
06/04/2024

Phim Mai có thực sự "nóng" ở Mỹ ?

Phim Mai, phim điện ảnh thứ 3 của Trấn Thành vừa được trình chiếu tại chín quốc gia gồm Mỹ…
06/04/2024

Nợ quốc gia của Mỹ ngày càng trầm trọng với những hiểm họa lởn vởn

Nợ quốc gia của Mỹ mới đây lên đến 34,5 nghìn tỷ đô la và sẽ còn tiếp tục tăng…
05/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 05/04/2024

Nguồn : RFI, 05/04/2024 Nguồn : RFA, 05/04/2024 Nguồn : VOA, 05/04/2024
05/04/2024

Việt Nam khủng hoảng ghế Chủ tịch nước ?

Có thực Việt Nam khủng hoảng ghế Chủ tịch nước Ngoại trưởng Vatican sắp thăm Hà Nội Bộ trưởng Đào…
04/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 04/04/2024

Nguồn : RFI, 04/04/2024 Nguồn : RFA, 04/04/2024 Nguồn : VOA, 04/04/2024
04/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 03/04/2024

Nguồn : RFI, 03/04/2024 Nguồn : RFA, 03/04/2024 Nguồn : VOA, 03/04/2024
03/04/2024

Độc tài số và những nền độc tài hiện hữu ngày nay

Các khách mời Bàn tròn Chuyên đề thảo luận về những dạng thức, phương thức, thủ đoạn vận hành, sự…
02/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 02/04/2024

Nguồn : RFI, 02/04/2024 Nguồn : RFA, 02/04/2024 Nguồn : VOA, 02/04/2024
02/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 01/04/2024

Nguồn : RFI, 01/04/2024 Nguồn : RFA, 01/04/2024
01/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 31/03/2024

Nguồn : RFI, 31/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 31/03/2024
31/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 30/03/2024

Nguồn : RFI, 30/03/2024 Nguồn : RFA, 30/03/2024 Nguồn : VOA, 30/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 30/03/2024
30/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 29/03/2024

Nguồn : RFI, 29/03/2024 Nguồn : RFA, 29/03/2024 Nguồn : VOA, 29/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 29/03/2024
29/03/2024

Ngoại trưởng Việt Nam trấn an ‘chuyện nội bộ’…

Nguyễn Phú Trọng mời Putin thăm Hà Nội, Luật đất có thể ‘triển khai’ sớm Hội luận thứ Năm 28/3/2024…
28/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 28/03/2024

Nguồn : RFI, 28/03/2024 Nguồn : RFA, 28/03/2024 Nguồn : VOA, 28/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 28/03/2024
28/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 27/03/2024

Nguồn : RFI, 27/03/2024 Nguồn : RFA, 27/03/2024 Nguồn : VOA, 27/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 27/03/2024
27/03/2024

Mô hình Trung Quốc : vấn đề hôm nay và bài học nào cho Việt Nam ?

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc học và quan sát thời sự, chính trị trong và ngoài Việt Nam bình…
26/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 26/03/2024

Nguồn : RFI, 26/03/2024 Nguồn : RFA, 26/03/2024 Nguồn : VOA, 26/03/2024
26/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 25/03/2024

Nguồn : RFI, 25/03/2024 Nguồn : RFA, 25/03/2024
25/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 23/03/2024

Nguồn : RFI, 23/03/2024 Nguồn : RFA, 23/03/2024 Nguồn : VOA, 23/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 23/03/2024
23/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 22/03/2024

Nguồn : RFI, 22/03/2024 Nguồn : RFA, 22/03/2024 Nguồn : VOA, 22/03/2024
22/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 21/03/2024

Nguồn : RFI, 21/03/2024 Nguồn : RFA, 21/03/2024 Nguồn : VOA, 21/03/2024 Nguồn : Nhân Việt, 21/03/2024
21/03/2024

Tin tức thời sự truyền hình 20/03/2024

Nguồn : RFI, 20/03/2024 Nguồn : RFA, 20/03/2024 Nguồn : VOA, 20/03/2024
20/03/2024