Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ngày 30/4, di sản nào chung cho Việt Nam sau 46 năm ?

Đạo diễn, nghệ sỹ điện ảnh Kim Chi từ Sài Gòn, luật sư, nhà nghiên cứu triết học Nguyễn Hữu…
30/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 30/04/2021

Nguồn : RFI, 30/04/2021 Nguồn : RFA, 30/04/2021 Nguồn : VOA, 30/04/2021
30/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 29/04/2021

Nguồn : RFI, 29/04/2021 Nguồn : RFA, 29/04/2021 Nguồn : VOA, 29/04/2021
29/04/2021

Tổng thống Biden đạt kỷ lục chích vaccine

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Thành quả 100 ngày của Tổng thống…
29/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 28/04/2021

Nguồn : RFI, 28/04/2021 Nguồn : RFA, 28/04/2021 Nguồn : VOA, 28/04/2021
28/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 27/04/2021

Nguồn : RFI, 27/04/2021 Nguồn : RFA, 27/04/2021 Nguồn : VOA, 27/04/2021
27/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 26/04/2021

Nguồn : RFI, 26/04/2021 Nguồn : RFA, 26/04/2021
26/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 24/04/2021

Nguồn : RFI, 24/04/2021 Nguồn : VOA, 24/04/2021
24/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 23/04/2021

Nguồn : RFI, 23/04/2021 Nguồn : RFA, 23/04/2021 Nguồn : VOA, 23/04/2021
23/04/2021

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan : đúng hay sai ?

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Mỹ đã gởi quân tham gia vào…
22/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 22/04/2021

Nguồn : RFI, 22/04/2021 Nguồn : RFA, 22/04/2021 Nguồn : VOA, 22/04/2021
22/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 21/04/2021

Nguồn : RFI, 21/04/2021 Nguồn : RFA, 21/04/2021 Nguồn : VOA, 21/04/2021
21/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 20/04/2021

Nguồn : RFI, 20/04/2021 Nguồn : RFA, 20/04/2021 Nguồn : VOA, 20/04/2021
20/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 19/04/2021

Nguồn : RFI, 19/04/2021 Nguồn : RFA, 19/04/2021
19/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 17/04/2021

Nguồn : RFI, 17/04/2021 Nguồn : VOA, 17/04/2021
17/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 16/04/2021

Nguồn : RFI, 16/04/2021 Nguồn : RFA, 16/04/2021 Nguồn : VOA, 16/04/2021
16/04/2021

Phái đoàn Hoa Kỳ thăm Đài Loan, Trung Quốc phẫn nộ

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Ngày 14/4/21 tổng thống Biden cử một…
15/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 15/04/2021

Nguồn : RFI, 15/04/2021 Nguồn : RFA, 15/04/2021 Nguồn : VOA, 15/04/2021
15/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 14/04/2021

Nguồn : RFI, 14/04/2021 Nguồn : RFA, 14/04/2021 Nguồn : VOA, 14/04/2021
14/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 13/04/2021

Nguồn : RFI, 13/04/2021 Nguồn : RFA, 13/04/2021 Nguồn : VOA, 13/04/2021
13/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 12/04/2021

Nguồn : RFI, 12/04/2021 Nguồn : RFA, 12/04/2021
12/04/2021