Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 09/11/2022

Nguồn : RFI, 09/11/2022 Nguồn : RFA, 09/11/2022 Nguồn : VOA, 09/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 09/11/2022
09/11/2022

Tại sao sau 47 năm chế độ cai trị ở Việt Nam vẫn chưa thay đổi ?

+ Hãy nhìn vào các nước Châu Á bên cạnh Việt Nam như : Nam Hàn, Đài Loan, Singapore… Vào…
09/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 08/11/2022

Nguồn : RFI, 08/11/2022 Nguồn : RFA, 08/11/2022 Nguồn : VOA, 08/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 08/11/2022
08/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 07/11/2022

Nguồn : RFI, 07/11/2022 Nguồn : RFA, 07/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 07/11/2022
07/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 06/11/2022

Nguồn : RFI, 06/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 06/11/2022
06/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 05/11/2022

Nguồn : RFI, 05/11/2022 Nguồn : VOA, 05/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 05/11/2022
05/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 04/11/2022

Nguồn : RFI, 04/11/2022 Nguồn : RFA, 04/11/2022 Nguồn : VOA, 04/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 04/11/2022
04/11/2022

Nguyễn phú Trọng vội vả đến Bắc Kinh để làm gì ?

+ Thế giới tự do vui mừng trước sự thắng cử tổng thống của Lula da Silva của Brazil và…
04/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 03/11/2022

Nguồn : RFI, 03/11/2022 Nguồn : RFA, 03/11/2022 Nguồn : VOA, 03/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 03/11/2022
04/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 02/11/2022

Nguồn : RFI, 02/11/2022 Nguồn : RFA, 02/11/2022 Nguồn : VOA, 02/11/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 02/11/2022
02/11/2022

Tin tức thời sự truyền hình 01/01/2022

Nguồn : RFI, 01/01/2022 Nguồn : RFA, 01/01/2022 Nguồn : VOA, 01/01/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 01/01/2022
01/11/2022

Tính pháp lý qua câu chuyện bị "ép phá sản"…

...của công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến Nguồn : RFA, 31/10/2022
31/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 31/10/2022

Nguồn : RFI, 31/10/2022 Nguồn : RFA, 31/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 31/10/2022
31/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 30/10/2022

Nguồn : RFI, 30/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 30/10/2022
30/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 29/10/2022

Nguồn : RFI, 29/10/2022 Nguồn : RFA, 29/10/2022 Nguồn : VOA, 29/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 29/10/2022
29/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 28/10/2022

Nguồn : RFI, 28/10/2022 Nguồn : RFA, 28/10/2022 Nguồn : VOA, 28/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 28/10/2022
28/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 27/10/2022

Nguồn : RFI, 27/10/2022 Nguồn : RFA, 27/10/2022 Nguồn : VOA, 27/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 27/10/2022
27/10/2022

Thị trường trái phiếu của Việt Nam đang bất ổn sau vụ SCB

Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra mặt trấn an người dân trong vụ việc liên quan đến SCB có…
26/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 26/10/2022

Nguồn : RFI, 26/10/2022 Nguồn : RFA, 26/10/2022 Nguồn : VOA, 26/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 26/10/2022
26/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 25/10/2022

Nguồn : RFI, 25/10/2022 Nguồn : RFA, 25/10/2022 Nguồn : VOA, 25/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 25/10/2022
25/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 24/10/2022

Nguồn : RFI, 24/10/2022 Nguồn : RFA, 24/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 24/10/2022
24/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 23/10/2022

Nguồn : RFI, 23/10/2022 Nguồn : RFA, 23/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 23/10/2022
23/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 22/10/2022

Nguồn : RFI, 22/10/2022 Nguồn : RFA, 22/10/2022 Nguồn : VOA, 22/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 22/10/2022
22/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 21/10/2022

Nguồn : RFI, 21/10/2022 Nguồn : RFA, 21/10/2022 Nguồn : VOA, 21/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 21/10/2022
21/10/2022