Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 17/07/2020

Nguồn : RFI,  17/07/2020 Nguồn : RFA,  17/07/2020 Nguồn : VOA,  17/07/2020
17/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 16/07/2020

Nguồn : RFI, 16/07/2020   Nguồn : RFA, 16/07/2020 Nguồn : VOA, 16/07/2020
16/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 15/07/2020

Nguồn : RFI, 15/07/2020 Nguồn : RFA, 15/07/2020 Nguồn : VOA, 15/07/2020
15/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 14/07/2020

Nguồn : RFI, 14/07/2020 Nguồn : RFA, 14/07/2020 Nguồn : VOA, 14/07/2020
14/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 13/07/2020

Nguồn : RFI, 13/07/2020 Nguồn : RFA, 13/07/2020
13/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 11/07/2020

Nguồn : RFI, 11/07/2020 Nguồn : VOA, 11/07/2020
11/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 10/07/2020

Nguồn : RF1, 10/07/2020 Nguồn : RFA, 10/07/2020 Nguồn : VOA, 10/07/2020
10/07/2020

Liệu Trump có giữ dân chủ cử tri hỗ trợ cơ bản không ?

Trần Văn Chi, Hoàng Bách, 10/07/2020 Hoàng Bách nới chuyện với Giáo sư Trần Văn Chi + Trump biết cử…
10/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 09/07/2020

Nguồn : RFI, 09/07/2020 Nguồn : RFA, 09/07/2020 Nguồn : VOA, 09/07/2020
09/07/2020

Tại sao người Mỹ gốc Việt ủng hộ Donald Trump ?

Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách, 09/07/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia…
09/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 08/07/2020

Nguồn : RFI, 08/07/2020 Nguồn : RFA, 08/07/2020 Nguồn : VOA, 08/07/2020
08/07/2020

Những vấn nạn của nước Mỹ

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách, 08/07/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân…
08/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 07/07/2020

Nguồn : RFI, 07/07/2020 Nguồn : RFA, 07/07/2020 Nguồn : VOA, 07/07/2020
07/07/2020

Đài Loan giữa hai siêu cường Mỹ - Trung

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 07/07/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + 3/7 Trump vận…
07/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 06/07/2020

Nguồn : RFI, 06/07/2020 Nguồn : RFA, 06/07/2020
06/07/2020

Thời sự quốc tế từ 28/06 đến 04/07/2020

Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách, 04/07/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Đặng Quốc Việt + Mừng Lễ Độc lập Hoa…
04/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 03/07/2020

Nguồn : RFI, 03/07/2020 Nguồn : VOA, 03/07/2020
03/07/2020

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Lê Minh Nguyên, Đinh Quang Tiến, Hoàng Bách, 03/07/2020 Lê Minh Nguyên và Đinh Quang Tiến trò chuyện cùng Luật…
03/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 02/07/2020

Nguồn : RFI, 02/07/2020 Nguồn : RFA, 02/07/2020 Nguồn : VOA, 02/07/2020
02/07/2020

Chính phủ Anh phẫn nộ vì Trung Quốc ban hành luật an ninh Hồng Kông

Đỗ Phủ, Hoàng Bách, 02/07/2020 Hoàng Bách trò chuyện cùng Luật sư Đỗ Phủ + Chính phủ Anh triệu tập…
02/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 01/07/2020

Nguồn : BBC, 01/07/2020 Nguồn : RFI, 01/07/2020 Nguồn : RFA, 01/07/2020 Nguồn : VOA, 01/07/2020
01/07/2020