Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 20/05/2022

Nguồn  : RFI, 20/05/2022 Nguồn  : RFA, 20/05/2022 Nguồn  : VOA, 20/05/2022 Nguồn  : Nhân Việt TV, 20/05/2022
20/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 19/05/2022

Nguồn : RFI, 19/05/2022 Nguồn : RFA, 19/05/2022 Nguồn : VOA, 19/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 19/05/2022
19/05/2022

Những vấn đề liên quan đến việc gia nhập NATO

Những quốc gia nào đang lo ngại sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga sau Ukraine ? Nguyễn Giang,…
19/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 18/05/2022

Nguồn : RFI, 18/05/2022 Nguồn : RFA, 18/05/2022 Nguồn : VOA, 18/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 18/05/2022
18/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 17/05/2022

Nguồn : RFI, 17/05/2022 Nguồn : RFA, 17/05/2022 Nguồn : VOA, 17/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 17/05/2022
17/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 16/05/2022

Nguồn : RFI, 16/05/2022 Nguồn : RFA, 16/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 16/05/2022
16/05/2022

Ngôi làng Ukraine tránh được Nga xâm lược vì lũ lụt

Kể từ đầu cuộc chiến, quân đội Ukraine đã cho xả nước ở đập Demydiv ra sông Irpin, phía bắc…
16/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 15/05/2022

Nguồn : RFI, 15/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 15/05/2022
15/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 14/05/2022

Nguồn : RFI, 14/05/2022 Nguồn : RFA, 14/05/2022 Nguồn : VOA, 14/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 14/05/2022
14/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 13/05/2022

Nguồn : RFI, 13/05/2022 Nguồn : RFA, 13/05/2022 Nguồn : VOA, 13/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 13/05/2022
13/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 12/05/2022

Nguồn : RFI, 12/05/2022 Nguồn : RFA, 12/05/2022 Nguồn : VOA, 12/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 12/05/2022
12/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 11/05/2022

Nguồn : RFI, 11/05/2022 Nguồn : RFA, 11/05/2022 Nguồn : VOA, 11/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 11/05/2022
11/05/2022

Tình hình chiến sự tại Ukraine : Kharkov, Odessa, Mariupol

Lính Ukraine tiến công ở Kharkov, dùng drone truy tìm quân Nga Chi Phương, RFI, 10/05/2022 Tại Kharkov, lính Ukraine…
10/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 10/05/2022

Nguồn : RFI, 10/05/2022 Nguồn : RFA, 10/05/2022 Nguồn : VOA, 10/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 10/05/2022
10/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 09/05/2022

Nguồn : RFI, 09/05/2022 Nguồn : RFA, 09/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 09/05/2022
09/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 08/05/2022

Nguồn : RFI, 08/05/2022 Nguồn : RFA, 08/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 08/05/2022
08/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 07/05/2022

Nguồn : RFI, 07/05/2022 Nguồn : VOA, 07/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 07/05/2022
07/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 06/05/2022

Nguồn : RFI, 06/05/2022 Nguồn : RFA, 06/05/2022 Nguồn : VOA, 06/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 06/05/2022
06/05/2022

Liệu Việt Nam có sẽ là nạn nhân của cuộc chiến Ukraine ?

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Chiến tranh Ukraine thu hút mọi chú…
06/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 05/05/2022

Nguồn : RFI, 05/05/2022 Nguồn : RFA, 05/05/2022 Nguồn : VOA, 05/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 05/05/2022
05/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 04/05/2022

Nguồn : RFI, 04/05/2022 Nguồn : RFA, 04/05/2022 Nguồn : VOA, 04/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 04/05/2022
04/05/2022

Việt Nam sử dụng "ngôn ngữ thù ghét" trong lĩnh vực tôn giáo

Báo cáo tự do tôn giáo 2022 của Ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ công bố hôm 25/4…
04/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 03/05/2022

Nguồn : RFA, 03/05/2022 Nguồn : VOA, 03/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 03/05/2022
03/05/2022

Tin tức thời sự truyền hình 02/05/2022

Nguồn : RFI, 02/05/2022 Nguồn : RFA, 02/05/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 02/05/2022
02/05/2022