Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 09/05/2024

Nguồn : BBC, 09/05/2024 Nguồn : RFI, 09/05/2024 Nguồn : RFA, 09/05/2024 Nguồn : VOA, 09/05/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
09/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 08/05/2024

Nguồn : BBC, 08/05/2024 Nguồn : RFI, 08/05/2024 Nguồn : RFA, 08/05/2024 Nguồn : VOA, 08/05/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
08/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 07/05/2024

Nguồn : BBC, 07/05/2024 Nguồn : RFI, 07/05/2024 Nguồn : RFA, 07/05/2024 Nguồn : VOA, 07/05/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
07/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 06/05/2024

Nguồn : RFI, 06/05/2024 Nguồn : RFA, 06/05/2024 Nguồn : Nhân Việt, 06/05/2024
06/05/2024

Chiến tranh Việt Nam - qua bài học Việt ngữ tôi dạy các học trò tại Mỹ

Trong phần tiếp theo câu chuyện của mình, bà Isabelle Nguyễn Thu Giang từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ kể…
05/05/2024

Ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm và nội tình chính trị Việt Nam

Nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo Nhật Bản đề cập, phân tích tình hình chính trị…
05/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 05/05/2024

Nguồn : RFI, 05/05/2024 Nguồn : Nhân Việt, 05/05/2024
05/05/2024

Nhiều hoạt động đa dạng đánh dấu 30/4 tại Mỹ năm nay

Ký giả, nhà giáo Bùi Văn Phú từ California điểm lại một số hoạt động chính mà cộng đồng người…
04/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 04/05/2024

Nguồn : RFI, 04/05/2024 Nguồn : RFA, 04/05/2024 Nguồn : VOA, 04/05/2024 Nguồn : Nhân Việt, 04/05/2024
04/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 03/05/2024

Nguồn : BBC, 03/05/2024 Nguồn : RFI, 03/05/2024 Nguồn : RFA, 03/05/2024 Nguồn : VOA, 03/05/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
03/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 02/05/2024

Nguồn : BBC, 02/05/2024 Nguồn : RFI, 02/05/2024 Nguồn : RFA, 02/05/2024 Nguồn : VOA, 02/05/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
02/05/2024

Tin tức thời sự truyền hình 01/05/2024

Nguồn : BBC, 01/05/2024 Nguồn : RFI, 01/05/2024 Nguồn : RFA, 01/05/2024 Nguồn : VOA, 01/05/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
01/05/2024

Vấn đề hôm nay của ‘bên thắng cuộc’…

30/4/1975 : Tiền đồ đất nước sau 49 năm ? Các nhà quan sát, phân tích chính trị, xã hội…
30/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 30/04/2024

Nguồn : BBC, 30/04/2024 Nguồn : RFI, 30/04/2024 Nguồn : RFA, 30/04/2024 Nguồn : VOA, 30/04/2024 Nguồn : Nhân Việt,…
30/04/2024

Chuyện hòa hợp – hòa giải hậu 30/4 gần lại hay xa vời ?

Việt Nam : Sau 49 năm, chuyện hòa hợp - hòa giải hậu 30/4 gần lại hay xa vời ?…
29/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 29/04/2024

Nguồn : BBC, 29/04/2024 Nguồn : RFI, 29/04/2024 Nguồn : RFA, 29/04/2024 Nguồn : Nhân Việt, 29/04/2024
29/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 28/04/2024

Nguồn : BBC, 28/04/2024 Nguồn : RFI, 28/04/2024 Nguồn : Nhân Việt, 28/04/2024
28/04/2024

Khủng hoảng về nhân sự và lãnh đạo trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam gặp 'khủng hoảng chưa từng có' về nhân sự và lãnh đạo ?…
27/04/2024

Việt kiều được mua nhà đất tại Việt Nam

Luật sư nói gì về việc "mở cửa" cho Việt kiều được mua nhà đất tại Việt Nam Luật Đất…
27/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 27/04/2024

Nguồn : RFI, 27/04/2024 Nguồn : RFA, 27/04/2024 Nguồn : VOA, 27/04/2024 Nguồn : Nhân Việt, 27/04/2024
27/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 26/04/2024

Nguồn : RFI, 26/04/2024 Nguồn : RFA, 26/04/2024 Nguồn : VOA, 26/04/2024 Nguồn : Nhân Việt, 26/04/2024
26/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 25/04/2024

Nguồn : RFI, 25/04/2024 Nguồn : RFA, 25/04/2024 Nguồn : VOA, 25/04/2024 Nguồn : Nhân Việt, 25/04/2024
25/04/2024

Tin tức thời sự truyền hình 24/04/2024

Nguồn : RFI, 24/04/2024 Nguồn : RFA, 24/04/2024 Nguồn : VOA, 24/04/2024 Nguồn : Nhân Việt, 24/04/2024
24/04/2024

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới ?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái…
24/04/2024