Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tổng thống Biden đạt kỷ lục chích vaccine

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Thành quả 100 ngày của Tổng thống…
29/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 28/04/2021

Nguồn : RFI, 28/04/2021 Nguồn : RFA, 28/04/2021 Nguồn : VOA, 28/04/2021
28/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 27/04/2021

Nguồn : RFI, 27/04/2021 Nguồn : RFA, 27/04/2021 Nguồn : VOA, 27/04/2021
27/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 26/04/2021

Nguồn : RFI, 26/04/2021 Nguồn : RFA, 26/04/2021
26/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 24/04/2021

Nguồn : RFI, 24/04/2021 Nguồn : VOA, 24/04/2021
24/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 23/04/2021

Nguồn : RFI, 23/04/2021 Nguồn : RFA, 23/04/2021 Nguồn : VOA, 23/04/2021
23/04/2021

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan : đúng hay sai ?

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Mỹ đã gởi quân tham gia vào…
22/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 22/04/2021

Nguồn : RFI, 22/04/2021 Nguồn : RFA, 22/04/2021 Nguồn : VOA, 22/04/2021
22/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 21/04/2021

Nguồn : RFI, 21/04/2021 Nguồn : RFA, 21/04/2021 Nguồn : VOA, 21/04/2021
21/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 20/04/2021

Nguồn : RFI, 20/04/2021 Nguồn : RFA, 20/04/2021 Nguồn : VOA, 20/04/2021
20/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 19/04/2021

Nguồn : RFI, 19/04/2021 Nguồn : RFA, 19/04/2021
19/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 17/04/2021

Nguồn : RFI, 17/04/2021 Nguồn : VOA, 17/04/2021
17/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 16/04/2021

Nguồn : RFI, 16/04/2021 Nguồn : RFA, 16/04/2021 Nguồn : VOA, 16/04/2021
16/04/2021

Phái đoàn Hoa Kỳ thăm Đài Loan, Trung Quốc phẫn nộ

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Ngày 14/4/21 tổng thống Biden cử một…
15/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 15/04/2021

Nguồn : RFI, 15/04/2021 Nguồn : RFA, 15/04/2021 Nguồn : VOA, 15/04/2021
15/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 14/04/2021

Nguồn : RFI, 14/04/2021 Nguồn : RFA, 14/04/2021 Nguồn : VOA, 14/04/2021
14/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 13/04/2021

Nguồn : RFI, 13/04/2021 Nguồn : RFA, 13/04/2021 Nguồn : VOA, 13/04/2021
13/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 12/04/2021

Nguồn : RFI, 12/04/2021 Nguồn : RFA, 12/04/2021
12/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 10/04/2021

Nguồn : RFI, 10/04/2021 Nguồn : VOA, 10/04/2021
10/04/2021

Tin tức thời sự truyền hình 09/04/2021

Nguồn : RFI, 09/04/2021 Nguồn : RFA, 09/04/2021 Nguồn : VOA, 09/04/2021
09/04/2021

Đối đầu Mỹ-Trung, chiến lược của Tổng thống Biden là gì ?

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân + Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra…
08/04/2021