Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Mỹ khẳng định cùng với đồng minh ở Biển Đông

Trần Văn Chi, Hoàng Bách, 02/07/2020 Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Trần Văn Chi + Đầu tháng 6/20…
01/07/2020

Tin tức thời sự truyền hình 30/06/2020

Nguồn : RFI, 30/06/2020 Nguồn : RFA, 30/06/2020 Nguồn : VOA, 30/06/2020
30/06/2020

Nga - Mỹ đang đứng trước thử thách ?

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 29/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + Tối thứ 6…
30/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 29/06/2020

Nguồn : RFI, 29/06/2020 Nguồn : RFA, 29/06/2020
29/06/2020

Phong trào chống Trung Quốc bành trướng

Nguyễn Kiện, Hoàng Bách, 28/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Kiện + Phong trào chọn ngày 10/6/2018 là ngày…
29/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 27/06/2020

Nguồn : RFI, 27/06/2020 Nguồn : VOA, 27/06/2020
27/06/2020

Thời sự quốc tế từ 21 đến 27/06/2020

Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách, 27/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Đặng Quốc Việt + Sau Covid19, Trung Quốc đang…
27/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 26/06/2020

Nguồn : RFI, 26/06/2020 Nguồn : RFA, 26/06/2020 Nguồn : VOA, 26/06/2020
26/06/2020

Chiến tranh lạnh hay trật tự dân chủ mới ?

Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách, 26/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng + 15/6/20 Ấn Độ và TC…
26/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 25/06/2020

Nguồn : RFI, 25/06/2020 Nguồn : RFA, 25/06/2020 Nguồn : VOA, 25/06/2020
25/06/2020

Khai thác Hiệp định EVFTA...

Khai thác Hiệp định EVFTA để tranh đấu cho nhân quyền và quyền công dân Nguyễn Bá Lộc, Hoàng Bách,…
25/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 24/06/2020

Nguồn : RFI, 24/06/2020 Nguồn : RFA, 24/06/2020 Nguồn : VOA, 24/06/2020
24/06/2020

Chính sách của Mỹ trong 75 năm qua

Steven Điêu, Hoàng Bách, 24/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu + Sau Đệ nhị Thế chiến,…
24/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 23/06/2020

Nguồn : RFI, 23/06/2020 Nguồn : RFA, 23/06/2020 Nguồn : VOA, 23/06/2020
23/06/2020

Bộ Tư pháp đang đánh mất thế độc lập

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 23/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + Trong vòng 1…
23/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 22/06/2020

Nguồn : RFI, 22/06/2020 Nguồn : RFA, 22/06/2020
22/06/2020

Đảng cộng sản Việt Nam giống như một băng đảng Mafia

JB Nguyễn Hữu Vinh, Hoàng Bách, 22/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh + Nhà…
22/06/2020

Thời sự quốc tế từ 14 đến 20/06/2020

Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách, 21/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Nhà báo Đặng Quốc Việt + Ngày 16/6 Bắc…
21/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 19/06/2020

Nguồn : RFI, 19/06/2020 Nguồn : RFA, 19/06/2020 Nguồn : VOA, 19/06/2020
19/06/2020

John Bolton hé lộ Trump nhờ Tập Cận Bình giúp thắng cử

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 19/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + Sách "The Room…
19/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 18/06/2020

Nguồn : RFI, 18/06/2020 Nguồn : RFA, 18/06/2020 Nguồn : VOA, 18/06/2020
18/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 17/06/2020

Nguồn : RFI, 17/06/2020 Nguồn : RFA, 17/06/2020 Nguồn : VOA, 17/06/2020
17/06/2020