Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 20/10/2022

Nguồn : RFI, 20/10/2022 Nguồn : RFA, 20/10/2022 Nguồn : VOA, 20/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 20/10/2022
20/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 19/10/2022

Nguồn : RFI, 19/10/2022 Nguồn : RFA, 19/10/2022 Nguồn : VOA, 19/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 19/10/2022
19/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 18/10/2022

Nguồn : RFI, 18/10/2022 Nguồn : RFA, 18/10/2022 Nguồn : VOA, 18/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 18/10/2022
18/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 17/10/2022

Nguồn : RFI, 17/10/2022 Nguồn : RFA, 17/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 17/10/2022
17/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 16/10/2022

Nguồn : RFI, 16/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 16/10/2022
16/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 15/10/2022

Nguồn : RFI, 15/10/2022 Nguồn : VOA, 15/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 15/10/2022
15/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 14/10/2022

Nguồn : RFI, 14/10/2022 Nguồn : RFA, 14/10/2022 Nguồn : VOA, 14/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 14/10/2022
14/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 13/10/2022

Nguồn : RFI, 13/10/2022 Nguồn : RFA, 13/10/2022 Nguồn : VOA, 13/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 13/10/2022
13/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 12/10/2022

Nguồn : RFI, 12/10/2022 Nguồn : RFA, 12/10/2022 Nguồn : VOA, 12/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 12/10/2022
12/10/2022

Mã số định danh - lạm thu học phí

Lại thêm đề xuất của quan chức Nhà nước bị cho "ngớ ngẩn" ! RFA, 14/10/2022 Lãnh đạo Hà Nội…
12/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 11/10/2022

Nguồn : RFI, 11/10/2022 Nguồn : RFA, 11/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 11/10/2022
11/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 10/10/2022

Nguồn : RFI, 10/10/2022 Nguồn : RFA, 10/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 10/10/2022
10/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 09/10/2022

Nguồn : RFI, 09/10/2022 Nguồn : RFA, 09/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 09/10/2022
09/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 08/10/2022

Nguồn : RFI, 08/10/2022 Nguồn : RFA, 08/10/2022 Nguồn : VOA, 08/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 08/10/2022
08/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 07/10/2022

Nguồn : RFI, 07/10/2022 Nguồn : RFA, 07/10/2022 Nguồn : VOA, 07/10/2022 Nguồn : Nhân Việt Shorts, 07/10/2022
07/10/2022

Đại hội 20 của Trung Quốc sắp khai mạc với tin đồn đảo chính

Chỉ còn 45 ngày nữa là nước Mỹ sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Liệu ông Joe…
06/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 06/10/2022

Nguồn : RFI, 06/10/2022 Nguồn : RFA, 06/10/2022 Nguồn : VOA, 06/10/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 06/10/2022
06/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 05/10/2022

Nguồn : RFI, 05/10/2022 Nguồn : RFA, 05/10/2022 Nguồn : VOA, 05/10/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 05/10/2022
05/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 04/10/2022

Nguồn : RFI, 04/10/2022 Nguồn : RFA, 04/10/2022 Nguồn : VOA, 04/10/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 04/10/2022  
04/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 03/10/2022

Nguồn : RFI, 03/10/2022 Nguồn : RFA, 03/10/2022
03/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 02/10/2022

Nguồn : RFI, 02/10/2022 Nguồn : RFA, 02/10/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 02/10/2022
02/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 01/10/2022

Nguồn : RFI, 01/10/2022 Nguồn : RFA, 01/10/2022 Nguồn : VOA, 01/10/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 01/10/2022
01/10/2022

Vì sao Putin vội vã sát nhập 4 tỉnh của Ukraine vào lãnh thổ Nga ?

+ Tại sao Putin gấp rút trưng cầu dân ý 4 khu vực lãnh thổ của Ukraine : Luhansk, Donetsk,…
01/10/2022

Tin tức thời sự truyền hình 30/09/2022

Nguồn : RFI, 30/09/2022 Nguồn : RFA, 30/09/2022 Nguồn : VOA, 30/09/2022 Nguồn : Nhân Việt TV, 30/09/2022
30/09/2022