Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Covid-19 và biểu tình : hai thách thức của Tổng thống Trump

Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Trần Văn Chi + Bị chỉ trích về sự chậm trễ trong đối…
10/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 09/06/2020

Nguồn : RFI, 09/06/2020 Nguồn : RFA, 09/06/2020 Nguồn : VOA, 09/06/2020
09/06/2020

Tại sao ủng hộ biểu tình ở Mỹ ?

Hoàng Bách trò chuyện cùng Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng + Biểu tình đòi công lý, tôn trọng…
09/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 08/06/2020

Nguồn : RFI, 08/06/2020 Nguồn : RFA, 08/06/2020
08/06/2020

Nhận định về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Trò chuyện cùng Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + CNN thăm dò, kết quả : Joe Biden 55%, Trump 41%.…
08/06/2020

Biển Đông : Trung Quốc lợi dụng dịch để bành trướng

Hoàng Bách trò chuyện cùng Đặng Quốc Việt + Mỹ đưa Công hàm phản đối đường Lưỡi bò 9 đoạn…
07/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 06/06/2020

Nguồn : RFI, 06/06/2020 Nguồn : VOA, 06/06/2020
06/06/2020

"Toàn cầu hóa sẽ bị thử thách giữa Mỹ và Trung Quốc"

Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Nguyễn Bá Lộc + Trung Quốc lợi dụng tự do mậu dịch để…
06/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 05/06/2020

Nguồn : RFI, 05/06/2020 Nguồn : RFA, 05/06/2020 Nguồn : VOA, 05/06/2020
05/06/2020

Dùng kinh tế để thay đổi các chế độ độc tài cộng sản thành dân chủ bị thất bại

Hoàng Bách trò chuyện cùng Luật sư Steven Điêu + Dùng kinh tế nâng cao đời sống người dân sẽ…
05/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 04/06/2020

Nguồn : RFI, 04/06/2020 Nguồn : RFA, 04/06/2020 Nguồn : VOA, 04/06/2020
04/06/2020

Tưởng niệm Thiên An Môn ngày 4/6/1989

Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Nguyễn Hồng Dũng + Hồ Diệu Bang, Tổng bí thư Đảng cộng sản…
04/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 03/06/2020

Nguồn : RFI, 03/06/2020 Nguồn : RFA, 03/06/2020 Nguồn : VOA, 03/06/2020
03/06/2020

Quân đội có quyền ngăn cản biểu tình ?

Hoàng Bách trò chuyện Tiến sĩ Đinh Xuân Quân + Biểu tình đang lan rộng sang các thành phố khác,…
03/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 02/06/2020

Nguồn : RFI, 02/06/2020 Nguồn : RFA, 02/06/2020 Nguồn : VOA, 02/06/2020
02/06/2020

Lập Liên minh chống Trung Quốc áp đặt Luật an ninh

Hoàng Bách trò chuyện cùng Nhà báo Huỳnh Lương Thiện + Biểu tình đòi công lý cho Floyd thì Đúng,…
02/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 01/06/2020

Nguồn : RFI, 01/06/2020 Nguồn : RFA, 01/06/2020
01/06/2020

Trung Quốc tạo kẻ thù bên ngoài để đoàn kết nội bộ

Hoàng Bách trò chuyện cùng Nguyễn Gia Kiểng + EU khe khắc với Trung Quốc hơn là Hoa Kỳ. +…
01/06/2020

Biển Đông dậy sóng

Steven Điêu, Hoàng Bách, 01/07/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu + Biển Đông là miếng mồi…
01/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 30/05/2020

Nguồn : RFI, 30/05/2020 Nguồn : VOA, 30/05/2020
30/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 29/05/2020

Nguồn : RFI, 29/05/2020 Nguồn : RFA, 29/05/2020 Nguồn : VOA, 29/05/2020
29/05/2020

Tin tức thời sự truyền hình 28/05/2020

Nguồn : RFI, 28/05/2020 Nguồn : RFA, 28/05/2020 Nguồn : VOA, 28/05/2020
28/05/2020