Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

50 năm Việt Nam mất Hoàng Sa và câu chuyện đòi lại chủ quyền Biển Đông

Năm 2024 đánh dấu tròn 50 năm trận hải chiến Hoàng Sa xảy ra và mở đầu sự chiếm đóng…
17/01/2024

50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm và đối sách hôm nay của Việt Nam

Các nhà nghiên cứu và quan sát thảo luận về chiến lược, đối sách, giải pháp của Việt Nam ngày…
16/01/2024

Công lý cho nạn nhân Formosa

Hoa Kỳ ủng hộ "Công lý cho nạn nhân Formosa" Thanh Trúc, Triều Giang, Thái Hà, Đặng Đình Mạnh, RFA,…
16/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 16/01/2024

Nguồn : RFI, 16/01/2024 Nguồn : RFA, 16/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 16/01/2024
16/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 15/01/2024

Nguồn : RFI, 15/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 15/01/2024
15/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 14/01/2024

Nguồn : RFI, 14/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 14/01/2024
14/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 13/01/2024

Nguồn : RFI, 13/01/2024 Nguồn : VOA, 13/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 13/01/2024
13/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 12/01/2024

Nguồn : RFI, 12/01/2024 Nguồn : RFA, 12/01/2024 Nguồn : VOA, 12/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 12/01/2024
12/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 11/01/2024

Nguồn : RFI, 11/01/2024 Nguồn : RFA, 11/01/2024 Nguồn : VOA, 11/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 11/01/2024
11/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 10/01/2024

Nguồn : RFI, 10/01/2024 Nguồn : RFA, 10/01/2024 Nguồn : VOA, 10/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 10/01/2024
10/01/2024

Vừa đốt lò vừa trấn áp, Đảng cộng sản Việt Nam muốn gì ?

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam vừa đẩy mạnh tuyên truyền ‘đốt lò’, đồng thời mạnh tay trấn áp…
10/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 09/01/2024

Nguồn : RFI, 09/01/2024 Nguồn : RFA, 09/01/2024 Nguồn : VOA, 09/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 09/01/2024
09/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 08/01/2024

Nguồn : RFI, 08/01/2024 Nguồn : RFA, 08/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 08/01/2024
08/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 07/01/2024

Nguồn : RFI, 07/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 07/01/2024
07/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 06/01/2024

Nguồn : RFI, 06/01/2024 Nguồn : RFA, 06/01/2024 Nguồn : VOA, 06/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 06/01/2024
06/01/2024

2024 : năm quyết định tương lai Donald Trump, Tâp Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng

Những sự kiện nổi bật trong nước Mỹ và thế giới trong năm 2023. Những sự kiện quan tâm nhất…
05/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 05/01/2024

Nguồn : RFI, 05/01/2024 Nguồn : RFA, 05/01/2024 Nguồn : VOA, 05/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 05/01/2024
05/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 04/01/2024

Nguồn : RFI, 04/01/2024 Nguồn : RFA, 04/01/2024 Nguồn : VOA, 04/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 04/01/2024
04/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 03/01/2024

Nguồn : RFI, 03/01/2024 Nguồn : RFA, 03/01/2024 Nguồn : VOA, 03/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 03/01/2024
03/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 02/01/2024

Nguồn : RFI, 02/01/2024 Nguồn : RFA, 02/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 02/01/2024
02/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 01/01/2024

Nguồn : RFI, 01/01/2024 Nguồn : Nhân Việt, 01/01/2024
01/01/2024

Tin tức thời sự truyền hình 31/12/2023

Nguồn : RFI, 31/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 31/12/2023
31/12/2023

Tin tức thời sự truyền hình 30/12/2023

Nguồn : RFI, 30/12/2023 Nguồn : RFA, 30/12/2023 Nguồn : VOA, 30/12/2023 Nguồn : Nhân Việt, 30/12/2023
30/12/2023

Nhân quyền Việt Nam năm 2023 : Bắt đến người cuối cùng

Bức tranh nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2023 được đánh giá là rất ảm đạm, với các nhà…
30/12/2023