Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 24/06/2020

Nguồn : RFI, 24/06/2020 Nguồn : RFA, 24/06/2020 Nguồn : VOA, 24/06/2020
24/06/2020

Chính sách của Mỹ trong 75 năm qua

Steven Điêu, Hoàng Bách, 24/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu + Sau Đệ nhị Thế chiến,…
24/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 23/06/2020

Nguồn : RFI, 23/06/2020 Nguồn : RFA, 23/06/2020 Nguồn : VOA, 23/06/2020
23/06/2020

Bộ Tư pháp đang đánh mất thế độc lập

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 23/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + Trong vòng 1…
23/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 22/06/2020

Nguồn : RFI, 22/06/2020 Nguồn : RFA, 22/06/2020
22/06/2020

Đảng cộng sản Việt Nam giống như một băng đảng Mafia

JB Nguyễn Hữu Vinh, Hoàng Bách, 22/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh + Nhà…
22/06/2020

Thời sự quốc tế từ 14 đến 20/06/2020

Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách, 21/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Nhà báo Đặng Quốc Việt + Ngày 16/6 Bắc…
21/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 19/06/2020

Nguồn : RFI, 19/06/2020 Nguồn : RFA, 19/06/2020 Nguồn : VOA, 19/06/2020
19/06/2020

John Bolton hé lộ Trump nhờ Tập Cận Bình giúp thắng cử

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 19/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên + Sách "The Room…
19/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 18/06/2020

Nguồn : RFI, 18/06/2020 Nguồn : RFA, 18/06/2020 Nguồn : VOA, 18/06/2020
18/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 17/06/2020

Nguồn : RFI, 17/06/2020 Nguồn : RFA, 17/06/2020 Nguồn : VOA, 17/06/2020
17/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 16/06/2020

Nguồn : RFI, 16/06/2020 Nguồn : RFA, 16/06/2020 Nguồn : VOA, 16/06/2020
16/06/2020

Liệu Trung Quốc có vượt qua những thách thức của thế giới không ?

Nguyễn Hồng Dũng, Hoangbach Channel, 16/06/2020 Hoàng Bách nói chuyện với Giáo sư Nguyễn Hồng Dũng + Việt Nam để…
16/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 15/06/2020

Nguồn : RFI, 15/06/2020 Nguồn : RFA, 15/06/2020
15/06/2020

Mỹ điều Hàng không mẫu hạm đến Ấn Độ Dương

Hoàng Bách nói chuyện với Đặng Quốc Việt + Mỹ điều 3 hàng không mẫu hạm tới Châu Á-Thái Bình…
14/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 13/06/2020

Nguồn : RFI, 13/06/2020 Nguồn : VOA, 13/06/2020
13/06/2020

Trung Quốc muốn thôn tính Hồng Kông, Đài Loan ?

Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu + 1997 Anh trả Hồng Kông cho Trung Quốc với điều…
13/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 12/06/2020

Nguồn : RFI, 12/06/2020 Nguồn : RFA, 12/06/2020 Nguồn : VOA, 12/06/2020
12/06/2020

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Hoàng Bách nói chuyện với Giáo sư Tạ Văn Tài + Joe Biden không có khả năng hùng biện, nói…
12/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 11/06/2020

Nguồn : RFI, 11/06/2020 Nguồn : RFA, 11/06/2020 Nguồn : VOA, 11/06/2020
11/06/2020

Dân Đài Loan chống phe thân Trung Quốc

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Hoàng Duyên + Hàn Quốc Du, Thị trưởng Thành phố Cao Hùng thuộc Quốc…
11/06/2020

Tin tức thời sự truyền hình 10/06/2020

Nguồn : RFI, 10/06/2020 Nguồn : RFA, 10/06/2020 Nguồn : VOA, 10/06/2020
10/06/2020