Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/09/2017

Quả mồi chài vô duyên !

Bùi Tín

Trên nhiều mng t do truyn đi lá thư ca ông Hu Thnh ch tch Hi nhà văn Vit Nam gi nhà văn - nhà báo Phan Nht Nam thi Vit Nam Cng Hòa hin sng Hoa Kỳ, và lá thư công khai tr li ca tác gi "Mùa hè đ la".

moi1

Biểu tình ti Hà Ni chng Trung Quc. "Hãy hòa gii vi hàng trăm công dân đu tranh cho dân ch, nhân quyn, chng bành trướng đang b cm tù".

Hai bức thư rt đáng đc và suy nghĩ, c người Vit sng trong nước và người Vit sng hi ngoi cn tìm đc, trên trang Facebook của nhà văn Trn Mnh Ho.

Phải chăng lãnh đo đng cng sn nghiêm chnh mun thăm dò đ thc hin vic hòa gii và hòa hp dân tc h c tình b quên sut 42 năm nay ?

Tại sao b máy trong nước làm rùm beng v vic trong sách giáo khoa mi, các danh t "ngy quân, ngy quyn" không còn được dùng, thay vào đó là "chính quyn, quân đi ca Vit Nam Cng Hòa" ? mt s chm tr đến hơn 40 năm ?

Phải chăng lãnh đo đng đã thành thật sám hi v vic bi ước, nut chng li ha "Hòa hp hòa gii dân tc" mà h đã cam kết trên giy trng mc đen trong Hip ước Geneve 1954, và lp đi lp li trong Hip ước đình ch chiến s ký ti Paris năm 1973 ? nht là li cam kết "tôn trng quyền tự quyết ca nhân dân min Nam, không dùng vũ lc đ thôn tính nhau"… và nay h ch đng giang tay thân thiết đ tht s hòa gii và hòa hp anh em rut tht vi nhau nhm chung sc xây dng đt nước thng nht, dân ch, giàu mnh, phn vinh ?

Tôi từng sống chung gần gũi vi Hu Thnh khi báo Quân đi Nhân dân và tp chí Văn ngh Quân đi ca Hu Thnh sát bên nhau, chung mt bếp ăn trên đường Lý Nam Đế, Hà Ni. Tôi rt hiu, Hu Thnh không có được cái tâm ca nhà văn Nguyn Minh Châu khi ct tiếng lên án "nền văn hc minh ha", không có cái dũng ca các nhà văn Chế Lan Viên, Nguyn Khi… cui đi thương xót ăn năn cho ngòi bút tay sai viết thuê t hi ca mình.

Tôi cũng từng nhiu ln gp Phan Nht Nam, t tháng 1/1973 trong 60 ngày Sài Gòn trong Ban liên hợp 4 bên, cùng đi trên trc thăng đến Qui Nhơn, Cn Thơ, Pleiku, li cùng đi trên C130 ra Hà Ni, thăm tri giam Ha Lò, cùng ăn cơm trên đường Bà Triu vi nhng trao đi có lúc căng thng, cũng có lúc rt thư giãn, trong lòng không h hn thù nhau, có lúc còn tâm sự vi nhau rng, chúng mình là con đ ca thi thế (thi thế thế nào tt mình phi thế), rng nếu cu min Bc cu s có th như mình, nếu mình min Nam s có th như cu…

Để ri đến khi sang Hoa Kỳ gp li nhau, chúng tôi tr thành thân quen, khi Phan Nht Nam kết rt thân vi nhà thơ Nguyn Chí Thin, chung mt nhà, Nam hay gi tôi là "ông anh đáng quý" và tâm s vi nhau.

Tôi rất hiu Nam. Anh sng gin d, rt tình nghĩa, ngay thật vi chính mình, ngay tht vi mi người. Đúng là người lính cm bút, vâng lnh đng bào ca mình, t quc ca mình, trung thành đến cùng vi trách nhim.

Phải chăng đến nay ông tng Trng và B chính tr đang b ba vây bi quá nhiu vn đ nan giải, hóc búa, bế tc v kinh tế, tài chính, môi trường, đi ngoi, xã hi… nên phi tìm ra li thoát, vut ve, g gm theo kiu chiêu hi khi Ngh quyết tranh th bà con hi ngoi t my năm trước đã tan thành mây khói ? Nhưng chm quá ri !

Lá thư ca Hu Thnh yếu thế lm. Viết văn, làm văn hc mà ng ngn vng di, sơ h đến thế là cùng. Vn là kiu chiêu hi cũ rích. Vn là kiu trch thượng c hu vô duyên, không có cách nào t b. Li còn mi chi th l, s chi các khon vé máy bay, khách sn, chi tiêu cho khách đặc bit…

Lẽ ra phi có li xin li, hay như li ca Giáo sư Đào Công Tiến, là phi có li sám hi và xin li vì đảng cng sn đã ch đng gây nên cuc chiến tranh huynh đ tương tàn, phi chu trách nhim chính v biết bao chết chóc, thương vong, đau khổ, mt mát cho dân tc, ca các bên, kéo quá dài, quá sc chu đng ca nhân dân. Đây là món n máu do sùng bái bo lc, sùng bái hc thuyết Mác-Lênin đã b toàn thế gii lên án là ti ác chng nhân loi.

Cho nên Người lính-cm bút tr li rất thng thng, chng chc, dt khoát, đá li qu bóng v phía đi phương.

Nếu các ông mun hòa gii, hòa hp, xin hãy hòa gii trước hết vi nhng người đã chết. Hãy đ bà con hi ngoi v chăm sóc các nghĩa trang Biên Hòa, Tha thiên – Huế, m các chiến sĩ chng Trung Quc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, Gc Ma… Hãy hòa gii vi hàng trăm công dân đu tranh cho dân ch, nhân quyn, chng bành trướng đang b cm tù trong nước. "Nếu được vy, chúng tôi s v ngay, v rt đông, v hết".

Có nhà bình luận cho rằng nhà văn Phan Nht Nam đã tr li rõ ràng, như mt cái tát đích đáng, lch s, v vào mt nhà văn Hu Thnh.

Một cái tát làm cho ông tng Lú cũng cm thy đau lây trên chiếc má hom hem ca mình.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 23/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 656 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)